Avui veurem els principals avantatges de realitzar un monitoratge de consum d’energia de forma permanent en edificis d’oficines o indústries. Hi ha moltes que es poden tenir en consideració però potser aquestes 9 són algunes de les més importants:

BioQuat , Partners de Seinon.

1.- Reducció de la despesa
Al final un dels factors decisius (si no el més decisiu) en un món d’economia d’escala tan competitiu com el que vivim és el preu d’un producte. El preu es fixa sempre en funció de diversos paràmetres i entre ells és fonamental el cost. No es pot vendre amb un preu per sota de cost per qüestions òbvies, per la qual cosa moltes vegades l’única possibilitat de fer més competitiu un producte és baixar els costos. En pràcticament la totalitat dels béns produïts avui dia, el cost energètic és un dels quals predominen pel que la relació és clara:
Una instal·lació més eficient energèticament tindrà un menor cost de producció pel que podrà disposar d’uns preus més competitius.

2.- Estalvi de temps
Relacionat amb el punt anterior, monitoritzar l’energia permet disposar d’eines que ens permeten obtenir millors resultats invertint molt menys temps que revisar factures o excels. Tenint en compte que els costos salarials són una partida molt important en gairebé qualsevol empresa pel que emprar menys temps per a completar aquesta tasca permet que els empleats que s’ocupen d’aquestes funcions puguin disposar de temps per a altres tasques o per a atendre a molts més clients (escalabilitat)

3.- Arribar al fons de l’assumpte
Podem veure’l amb una analogia amb el sistema mèdic. Amb els successius avanços mèdics en eines per a diagnòstic i detecció la medicina ha avançat molt en els últims segles. Avui dia resulta normal que per a diagnosticar malalties es requereixi de maquinària com a ressonàncies, TACs, anàlisis… Exactament el mateix ocorre en les instal·lacions, es necessiten eines de suport al gestor energètic per a obtenir millors diagnòstics de cara a executar les solucions òptimes.

4.- Evitar esglais
És un costum de l’ésser humà ocupar-se només dels assumptes quan aquests s’han convertit en problemes. Qualsevol persona que s’hagi cansat d’haver de solucionar problemes desenvoluparà instintivament una tendència a entendre per què s’han produït aquests problemes per a tractar d’evitar-los per a pròximes ocasions, la qual cosa deriva en una estratègia preventiva que cada dia és més palès en organitzacions eficients.
Un monitoratge continu permet detectar problemes en el mateix moment en el qual ocorren, quan l’absència d’aquests sistemes fa que només es detecti el problema quan arriba la factura i ja és inevitable. Moltes vegades també és possible anticipar-se a problemes i evitar les penalitzacions econòmiques i avaries de maquinària atès que moltes vegades es genera un augment del consum previ a l’avaria de la màquina.

5.- Confiança del client
Malgrat el que ha evolucionat la tecnologia, la major part de les transaccions comercials es realitzen tenint en compte la confiança que el proveïdor ha estat capaç de generar en el client. Bé sigui perquè el client ja ha consumit amb anterioritat amb aquest proveïdor i hagi quedat satisfet o bé si és la primera transacció entre tots dos perquè hagi generat la suficient credibilitat perquè el client hagi acceptat comprar amb aquest proveïdor.
Quan un gestor energètic genera estalvis econòmics i de temps i evita problemes preventivament al client, genera un vincle de confiança amb el client amb el que li resultarà senzill mantenir aquesta relació profitosa per a totes dues parts al llarg del temps.
També cal tenir en compte que disposar d’eines modernes i amb valor afegit per al client final genera així mateix confiança.

6.- Blindar-se enfront de la competència
Tornant al context tecnològic en el qual ens veiem embolicats, qualsevol evolució de la tècnica fa que els mètodes anteriors quedin obsolets, pensem per exemple en fabricants de pel·lícules fotogràfiques que no van evolucionar cap a un sistema de tecnologia digital, es van veure ràpidament desplaçats del mercat. El mateix passa en tots els mercats i l’eficiència energètica no és una excepció.
Estudiar únicament les factures elèctriques, a més de necessitar una gran quantitat de temps no genera els resultats òptims de gestió energètica, pot ser que serveixin per al sector domèstic però per al sector professional es queda curt.

7.- Afinar en càlcul de costos per producció/ocupació
Hi ha moltes vegades que per a calcular la part energètica en el escandallo de costos val senzillament amb dividir el muntant total de consum energètic mensual enfront del nombre d’unitats produïdes en el mes. No obstant això, cada vegada més es tendeix a afinar aquest valor, atès que aquest ràtio varia amb el número d’unitats produïdes i el consum de cada dia, per la qual cosa moltes vegades l’ajust mensual no és suficient, sobretot en empreses amb productes de fabricació en massa i marges molt ajustats. Aquest sistema més precís els permetria saber fins i tot quina és la quantitat d’unitats que cal fabricar per a tenir un mínim cost energètic (Recerca operativa).

8.- Instal·lar un centre de comandament virtual
Amb el monitoratge és possible dotar a qualsevol empresa, per petita que sigui, amb el seu propi centre de comandament virtual des del qual controlar els paràmetres monitoritzats i fins i tot actuar sobre càrregues. Cada vegada és més comú veure a empleats (o tercers des de subcontractes) de grans empreses (CPD’sper exemple) operar la instal·lació des d’una sala habilitada per a això.

9.- Un Món millor
En aquest món en el qual existeix una evident primacia econòmica, també ha d’haver-hi lloc per a la part ecològica. Mentre l’electricitat es continuï generant a través de fonts de generació no renovables i contaminants, cada kwh consumit contribueix a la degradació del medi ambient, i el contrari, cada kwh estalviat li dóna un respir a nostra baqueteada mare terra. És per això que aquest factor, sovint injuriat i empleat com a eina de Màrqueting i RSC, és en realitat el més important de tots si ho pensem bé. Menys és més.

Font Seinon.org