Es poden trobar centenars, si no milers, de descripcions d’auditoria energètica. Així com manuals, guies, fòrums… I evidentment centenars d’empreses que ofereixen serveis d’auditories energètiques.
Llavors, davant tal magnitud d’informació i multitud d’empreses que ofereixen serveis d’auditoria energètica quina és l’opció més recomanable per a poder realitzar una auditoria energètica beneficiosa per als interessos de l’empresa que desitja reduir el seu consum d’energia?
A continuació es proposen alguns punts bàsics a l’hora de decidir-se per una empresa professional que pugui satisfer la seva necessitat de reduir el consum d’energia, i en conseqüència reduir la seva factura energètica.

1. Cercar empreses de professionalitat contrastada i que puguin acreditar llarga experiència en el sector energètic. Empreses que puguin oferir i demostrar referències d’altres empreses auditades i de diferents sectors.2. Optar per empreses que disposin dels màxims equips de mesurament possibles i que poden demostrar la seva propietat.3. Per descomptat demanar entre 3 i 5 ofertes a empreses diferents.4. Rebutjar qualsevol oferta d’auditoria energètica barata, o fins i tot gratis. Com diu el refrany popular: “el barat surt car”. En més ocasions del desitjable, es donen casos d’empreses que realitzen una auditoria energètica “barates” que no compleixen les expectatives d’estalvi esperades per l’empresa auditada. Ja que són realitzades per noves empreses sense experiència que volen entrar en un mercat. El que comporta generar desconfiança cap a les empreses que proporcionen aquest servei, i haver de contractar una altra empresa auditora. Amb la consegüent despesa addicional.

5. Qualsevol empresa seriosa i professional, per a poder oferir un pressupost d’auditoria energètica deuria almenys demanar-li informació de consums i factures dels subministraments d’electricitat i/o combustibles, característiques de les instal·lacions i maquinària, tecnologies i processos desenvolupats, horaris de treball… Fins i tot alguna visita de reconeixement per a establiments amb gran consum d’energia.

6. La possibilitat de tenir una reunió en les oficines de l’empresa auditora serà també molt útil per a tenir una idea real d’aquesta, de la seva capacitat i professionalitat.
A partir d’aquí dependrà de cadascun el prendre la decisió, també tenint en compte potser altres consideracions.