Eficiència + Eficàcia = Efectivitat

El nostre objectiu és el teu estalvi energètic

Compromesos amb la sostenibilitat mediambiental

Saber on som per poder avançar

BioQuat, empresa líder en l’objectiu d’aconseguir en tots els àmbits de la societat la sostenibilitat energètica i ambiental

Consultoria Energètica

Analitzem i optimitzem les instal·lacions dels nostres clients, millorant l’eficiència sense reduir l’eficàcia.

Gestió de Compra

Ens ocupem de gestionar plecs per contractacions, licitacions i tràmits relacionats amb la compra a comercialitzadores.

Monitorització

Dissenyem i implementem sistemes de monitoratge tant pel control de la facturació (billing), com pel seguiment del consum energètic (alarmes, consultes, informes, ràtios), i reduir-lo (Sistemes de Gestió, plans i Mesures d’estalvi, ISO50001)

 

Auditories

Auditem les instal·lacions dels nostres clients, cobrint tot el cicle del treball, des de preestudis previs i dimensionats de Plans de Mesura, fins a la direcció de projectes i plans directors d’infraestructures.

Mercats Energètics

Coneixem al detall els mercats de compra-venda de l’energia elèctrica i el gas, assessorant i informant els nostres clients dels canviants factors d’aquest món

 

Projectes de Renovables

Creiem en l’imparable avenç de les tecnologies netes de les renovables, especialment la generació elèctrica fotovoltaica
WhatsApp chat