Des de BioQuat, sempre amb el nostre compromís en mantenir-vos al dia de novetats que puguin ser del vostre interès, us volem informar Us informem que es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8387, de data 15 d’abril de 2021, la RESOLUCIÓ EMC/1037/2021, de 29 de març, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes d’inversió i circulant adreçada a l’impuls de la indústria catalana per als anys 2021 i 2022 (ref. BDNS 557024), que us adjuntem.

En l’esmentada Resolució podeu veure com les empreses podeu optar a ajudes per projectes i inversions que pugueu implementar. A mode de resum, us destaquem qui podria optar.

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les empreses industrials i de serveis relacionats que tinguin seu social o seu operativa a Catalunya, o bé que siguin de nova implantació a Catalunya, i que compleixin quatre dels vuit criteris següents:

a) Empreses amb un centre de producció de menys de 250 treballadors/ores i que en el darrer exercici la seva facturació hagi estat de fins a 40 milions d’euros.

b) Empreses que acreditin un percentatge de vendes a l’estranger superior al 25% durant els dos dels darrers exercicis.

c) Empreses que duguin a terme un projecte que contribueixi al reequilibri territorial en matèria industrial, entès com a qualsevol inversió industrial ubicada fora de les comarques de l’àmbit metropolità del Barcelonès, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental.

d) Empreses que duguin a terme un projecte de reindustrialització en municipis d’instal·lacions productives objecte de processos de tancament o deslocalització.

e) Empreses que duguin a terme projectes orientats a la prevenció de la generació de residus, la reutilització, remanufactura i el reciclatge de materials i productes.

f) Empreses que impulsin un projecte d’inversió que comporti la creació o el manteniment d’ocupació amb el compromís de no aplicar cap expedient d’extinció per causes objectives en els pròxims tres anys.

g) Empreses que duguin a terme una inversió que suposi l’increment de la seva capacitat productiva respecte de la de l’any anterior i que es mantingui de manera sostinguda durant els pròxims tres anys.

h) Empreses que duguin a terme una inversió en una nova planta de producció o en la diversificació de producte.

Esperem sigui del vostre interès.