El proper 1 de juny entra en vigor el Reial Decret pel qual s’estableix la metodologia de càlcul dels càrrecs de el sistema elèctric que, al costat dels peatges de sistema -fixats per la CNMC-, componen la part regulada de la factura electricitat de tots els usuaris, que es suma a el cost d’energia consumida.

Tots els consumidors amb una potència contractada inferior a 15 kW, com són la majoria d’usuaris domèstics i Pimes, passaran a tenir 3 períodes de facturació diferenciats.

La combinació dels nous peatges i els nous càrrecs, permetrà que la nova factura elèctrica tingui un major component variable -depenent de l’energia consumida-, el que fomenta l’estalvi i l’eficiència energètica i permet que les mesures en aquest sentit tinguin un major impacte en el rebut de l’usuari.

Així, en els consumidors amb menys de 15 kW de potència contractada, el 75% dels càrrecs es calcularà en base al seu consum energètic -part variable-, i el 25% restant serà de terme fix, en funció de la seva potència contractada.

Amb els peatges, el consumidor elèctric cobreix els costos de l’ús de les xarxes de transport i distribució de l’energia elèctrica. Els càrrecs, d’altra banda, agrupen altres costos de sistema com poden ser el finançament de les energies renovables i la cogeneració, el finançament del dèficit d’exercicis passats i el 50% dels sobrecostos que suposa la generació elèctrica en territoris no peninsulars, donada la seva condició d’insularitat.