Preu de l’electrcitat OMIE
El preu mig de l’energia elèctrica de la setmana 22 ha estat de 50,61 €/MWh, el que representa un 0,63% menor respecte a la setmana anterior. La tecnologia que ha marcat el preu aquesta setmana ha estat la generació tèrmica de cicle combinat, amb un 40% de les hores, seguida de la generació hidràulica amb un 34% de les hores.
La previsió dels preus per aquesta setmana és d’un lleuger descens, degut a l’estabilitazció de les temperatures.

Mercat a termini OMIP
El contracte de futur anual 2020 de càrrega base es fixa en 55,30 €/MWh. El preu del mensual base de juny es fixa en els 48,90 €/MWh, i el de juliol es fixa als 51,90 €/MWh.
El futur base de la setmana 23 s’està cotitzant en el mercat a termini a 50,25 €/MWh

Pool Europeu EPEX
La mitja setmanal dels preus spot en càrrega base en el sistema elèctric francès s’ha situat en 29,07 €/MWh, situant-se a 21,53 €/MWh per sota de la mitjana espanyola.

Anna Carrasquer
03/06/2019

Descàrrega: Notícia de la setmana 22