Enginyeria i legalitzacions energètiques

Projectes d’enginyeria, licitacions i tramitacions per a l’estalvi de consum i eficiència energètica

  • Projectes d’enginyeria energètica d’alta eficiència, renoves tecnològics en la producció, distribució, aplicació i control de fred i calor de climatització, aigua calenta sanitària, ventilació i processos industrials
  • Supervisió i direcció d’obra integral, en totes les fases del projecte: tramitacions, execució i seguiment.
  • Estudis de viabilitat de Mesures d’Estalvi d’Energia. Des de canvis i ajustos en la metodologia de treball, fins grans projectes amb inversions estratègiques.
  • Tramitacions d’ajuts i justificatiu de les despeses generades.
  • Assistència documental a projectes nous o existents: plànols, esquemes de principi, unifilars, diagrames de treball, memòries justificatives
  • Projectes de punts de càrrega vehicles elèctrics
Enginyeria, licitacions i legalitzacions d'eficiència energètica