Energia solar fotovoltaica

Projectes d’energia solar fotovoltaica, energies renovables per a l’estalvi energètic i la sostenibilitat ambiental

instal·lació plaques energia solar fotovoltaica renovable, estalvi energètic
  • Estudis de viabilitat atenent nova normativa vigent RD15/2018 i RD244/2019 i adaptats a les condicions de cada client: corba de consum, disponibilitat de superfície en cobertes, façanes, pèrgoles i camps fotovoltaics.
  • Projectes d’energia solar fotovoltaica en les diferents modalitats: autoconsum directe, sistemes aïllats, autoconsum amb excedents amb compensació simplificada o amb venda d’excedents, individual o compartit tant per indústria com per altres sectors.
  • Supervisió i direcció d’obra integral, en totes les fases del projecte: tramitacions, execució i seguiment.
  • Tramitació i legalització d’instal·lacions fotovoltaiques.