Eficiència energètica

Anàlisis i auditories d’instal·lacions per millorar l’eficiència energètica

Eficiència energètica i eficàcia a empreses
  • Auditories de sistemes de climatització
  • Auditories energètiques d’acord amb la Llei 56/2016 (AE)
  • Diagnosis energètiques inicials (DEI’s)
  • Emissions CO2
  • Estudis termogràfics
  • Formació
  • Implementació de Sistemes de Gestió Energètica (SGE)
  • Telemesura de comptadors elèctrics, de gas i d’aigua
  • Tramitacions d’ajuts i justificatiu de les despeses generades.