Gestió energètica

Plans i gestió d’estalvi energètic a la indústria, regulació de factures i subhastes energètiques

 • Altes i baixes de punts de subministrament elèctric i de gas natural
 • Ampliacions i reduccions de potència
 • Anàlisi d’energia reactiva
 • Anàlisi de qualitat d’ona
 • Confecció de plecs tècnics i administratius per a licitacions
 • Estudis de mercats energètics, comparatius de preus energètics: tarifes fixes versus indexat
 • Licitacions d’electricitat , gas natural i de benzina amb seguiment de les condicions contractuals
 • Plans de comunicació i estalvi
 • Regularització de la facturació dels subministraments energètics: incidències, reclamacions, informe tècnics – jurídics
 • Seguiment de l’evolució de preus energètics (OMIE / OMIP)
 • Subhastes energètiques en marketplace
 • Tramitacions d’ajuts i justificatiu de les despeses generades.
Regularització de factures i subhastes energètiques
WhatsApp chat