BioQuat ®, Consultoria Energètica i Mediambiental, S.L., és una empresa formada per un equip de tècnics multidisciplinari, focalitzada en les optimitzacions energètiques i la gestió ambiental. El seu objectiu empresarial és aconseguir en tots els àmbits de la societat la sostenibilitat energètica i ambiental.

Es va fundar l’any 2000 pels seus actuals socis, la Dra. Anna Carrasquer i el Sr. José Enrique Vázquez, que ja disposaven d'una dilatada experiència en els àmbits energètics i ambientals.

El seu equip tècnic ha realitzat més de 5.000 estudis i projectes en diversos sectors.

Assessorant a les indústries i marques líders en el mercat mundial i amb múltiples instal·lacions realitzades.

L'equip tècnic de BioQuat ® participa i ha estat distingit amb:
 • Presidència del Grup de Gestors Energètics.
 • Presidència d’ACECMA, Associació Catalana d’Enginyeries i Consultories Ambientals.
 • Vicepresidència de FEAMA, Federación Española de Asociaciones Ambientales.
 • Premi Gamma 1994 d’eficiència energètica obtingut per al rotatiu La Vanguardia.
 • Premi Ecoproducte 1993 obtingut per a Fombra, S.A. en el Dia Mundial del Medi Ambient.
 • Segon premi d’Estalvi energètic obtingut per a Acebsa en els XI Premis a l'Estalvi d'Energia, 1996.
 • Participació en programes radiofònics i televisius a Catalunya Matí, d’Antoni Basses, Catalunya Radio, RAC1, SER, TV3, BCN Televisió, en temes d’actualitat energètics i ambientals.
Actualment s’estan desenvolupant projectes d’I + D + i, centrats en sistemes avançats de domòtica en habitatges, conjuntament amb Acciona i Telefónica (PROFIT), i sistemes de concentració salina d'efluents de plantes de dessalinització, a partir de micro turbines (LIFE amb Generalitat de Catalunya-ACA).


Direcció General Àrea Energia
Sr. José Enrique Vázquez
jev@bioquat.cat

Les principals activitats que es desenvolupen aquesta àrea són:
 • Anàlisi i gestió de consums energètics
 • Control de centres de consum per telemesura
 • Diagnosis i auditories energètiques
 • Estudis de valorització energètica
 • Estudis de viabilitat d'energies renovables
 • Estudis de viabilitat de plantes de cogeneració
 • Estudis de projectes energètics: BT, MT, aigua, gas
 • Gestió de compra d'energia
 • Gestió de venda d'energia en el Regime Especial (RD 661/2007)
 • Implantació de sistemes de gestió de la demanda
 • Implantació de sistemes de gestió energètica
 • Assessoria jurídica energètica
 • Gestió d'ajudes i subvencions
 • Sistema de gestió energètica Ariadna http://www.ariadna.cat
telemesura energia
usuari: demo
password: demo
Direcció General Àrea Ambiental
Dra. Anna Carrasquer
carrasquer@bioquat.cat


Les principals activitats que es desenvolupen aquesta àrea són:
 • Consultoria i gestió d'aigües, residus i emissions atmosfèriques
 • Estudis d'impacte ambiental
 • Estudis i projectes d'activitats classificades
 • Implantació de sistemes de gestió ambiental
El seu equip tècnic ha realitzat més de 5.000 estudis i projectes en diversos sectors.
 • Alimentari
 • Arts Gràfiques
 • Automoció
 • Cimenter
 • Esportiu
 • Edificis comercials
 • Entitats Públiques i Associacions
 • Farmacèutic
 • Paperer
 • Plàstic
 • Químic
 • Sanitari
 • Telecomunicacions
 • Tèxtil
 • Turisme

AVÍS LEGAL i DADES EMPRESA

Per donar compliment amb allò establert a la Llei 34/2002, de l'11 de Juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’informació general d’aquest lloc web:

 • Titular: Consultoria Energètica i Mediambiental,S.L. (BioQuat ® )
 • Adreça: Ronda Maiols nº 1 - Edifici BMC - 08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS
 • Contacte: bioquat@bioquat.cat
 • Telèfon: + 34 937.480.400
 • Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona, Volum : 33130, Foli: 168 , Full: B-223587
 • NIF: B62390307

Dades de les oficines de l'empresa:

 • Adreça: Ronda Maiols nº 1 - Edifici BMC - 08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS
 • Contacte: bioquat@bioquat.cat
 • Telèfon: + 34 937.480.400

OBJECTE

Aquestes condicions generals (a partir d'ara les "Condicions Generals") regulen l'ús de tots els serveis d'aquest lloc web (a partir d'ara "el Portal") que la companyia Consultoria Energètica i Mediambiental,S.L. (BioQuat ®) amb domicili a: Ronda Maiols nº 1 - Edifici BMC - 08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS (a partir d'ara "l'Empresa") posa a disposició dels usuaris d'Internet. Per la simple utilització del Portal, els usuaris expressen la plena acceptació sense reserves de les mateixes, les quals podran ser modificades per l'Empresa en qualsevol moment. Els usuaris es veuen així mateix sotmesos a totes aquelles condicions particulars, avisos o reglaments d’instruccions que es posin en el seu coneixement, en relació amb continguts o serveis concrets, que contemplen allò previst en aquestes Condicions Generals sempre i quan no s'hi oposin.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT SOBRE LA INFORMACIÓ GRÀFICA DISPONIBLE EN EL PORTAL

Tota la documentació gràfica inclosa en aquesta pàgina web referent a les diferents promocions o béns immobles, és simplement orientativa i està sotmesa a possibles canvis exigits per l’evolució tècnica dels projectes i la seva execució. EN CAP CAS AQUESTA INFORMACIÓ CONSTITUEIX DOCUMENT CONTRACTUAL.

UTILITZACIÓ DEL PORTAL I DELS SERVEIS PER PART DELS USUARIS

Excepte en el cas que hagin obtingut prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per part de l’Empresa, els usuaris s’abstindran d’obtenir o d’intentar obtenir qualsevol tipus de continguts, ja siguin textos, gràfics, dibuixos, arxius de so, imatges o fotografies, vídeos, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del Portal o dels serveis emprats per ells, amb mitjans diferents dels que s’hagin posat a llur disposició a aquest efecte o dels que s'emprin habitualment a aquest efecte a Internet.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT DELS CONTINGUTS

L’Empresa no és en cap cas responsable, ni de forma directa ni subsidiària, per cap contingut, informació, comunicació, opinió o manifestació de qualsevol tipus que tingui el seu origen en l’usuari o qualsevol persona o entitat i que es comuniqui, difongui, trameti o exhibeixi a través dels serveis del Portal.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts així com noms, logos, marques i bases de dades accessibles en les pàgines web del Portal estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual de l’empresa o de tercers titulars dels mateixos. En cap cas l’accés a les pàgines web del Portal implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels mencionats drets, ni conferir cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts o béns de propietat industrial sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per part de l’empresa o del tercer titular dels drets, excepte els drets de visualitzar i de realitzar còpies per a l’ús personal i exclusiu de l’usuari, els quals hauran d'exercir sempre conforme als principis de la bona fe i la legislació aplicable.

PROTECCIÓ DE DADES

Mitjançant el present Avís Legal i d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’Empresa avisa els usuaris de la seva política de protecció de dades, per tal que aquests determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que se li puguin requerir amb ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts. Excepte en els camps en què s’indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries. Les dades personals recollides seran tractades de forma secreta i confidencial i la seva recollida té com a finalitat la gestió i prestació dels serveis oferts per l’Empresa en el Portal en cada moment. Els usuaris accepten que les dades personals facilitades puguin ser objecte de tractament en fitxers automatitzats titularitat i responsabilitat de l’Empresa. Els usuaris poden exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: Consultoria Energètica i Mediambiental,S.L. (BioQuat ®), Ronda Maiols nº 1 - Edifici BMC - 08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS.

LLEI APLICABLE I FUR

Aquestes Condicions Generals es regiran per la llei espanyola. Per a qualsevol controvèrsia que pugui derivar-se de l’aplicació dels serveis o interpretació o aplicació de les Condicions Generals, l’Empresa i els usuaris, amb renúncia expressa al seu fur propi, es sotmeten al dels Jutjats i Tribunals de Sabadell.


Moltes gràcies per contactar amb nosaltres
En breu respondrem la vostra consulta.
Aquesta web utilitza galetes tècniques pròpies, i de tercers per realitzar l'anàlisi de navegació dels usuaris.
Algunes funcionalitats d'aquesta web podrien no estar disponibles sense aquestes galetes.
Si continueu navegant, considerarem que n'accepteu l'ús. X